August 23, 2022

Per Nilssen er ny gruvesjef i Sydvaranger

Sydvaranger er glad for å kunne presentere Per Nilssen som vår nyansatte gruvesjef.

Nilssen er for tiden produksjonssjef i Store Norske i Longyearbyen. Fra 1.oktober skal han ha ansvar for Sydvarangers gruve i Bjørnevatn.

"Jeg ser fram til å bli med på det spennende prosjektet i å starte opp Sydvaranger igjen. Gruven har et stort potensial og jeg synes det er viktig å frigjøre dette. Etterspørselen for råvarer som jernmalm er stor, i tillegg vil en gjenåpning bety mye for lokalsamfunnet og regionen", sier Nilssen.

Han har en mastergrad fra NTNU i Trondheim som gruveingeniør, og har siden tilegnet seg bred erfaring fra gruvedrift. Han begynte sin karriere innen gruvedrift som gruvearbeider og stiger, og har videre vært både bergmekanisk ingeniør, HMS leder, prosjektleder og gruvesjef. Nilssen besitter dermed en bred erfaring noe som er viktig for å lykkes i stillingen som Gruvesjef. Han blir å være en sentral del av lederteamet og en svært viktig bidragsyter i oppstart av gruven. Nilssen er engasjert i samfunnet og har aktivt drevet med lokalpolitikk i Longyearbyen. Han er 55 år, gift og har to voksne barn. Per flytter til Sør-Varanger i løpet av kort tid og gleder seg til å bli en del av Sør-Varangersamfunnet.

"I begynnelsen vil jeg gjøre meg kjent med Sydvaranger og prosjektet, i tillegg til å både bli kjent med teamet, eksterne samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Godt samarbeid er noe jeg verdsetter og ser fram til å bli en del av det godearbeidsmiljøet som er i Sydvaranger i dag. Mine ledelsesverdier bygger på en god og åpen dialog på tvers av organisasjonen, og jeg setter pris på et kameratslig forhold til alle mine kollegaer", meddeler Nilsen.

Thomas Bækø, driftssjef i Sydvaranger, er svært glad for å få Nilssen med på teamet og ser fram til et sterkt samarbeid.

«Vi er meget fornøyde med å ha fått med oss Per på laget i arbeidet framover. Det var viktig for oss å finne en gruvesjef med lang erfaring innen gruvedrift i denne delen av verden, og med Per har vi nettopp funnet det. Han har svært lang erfaring innen bransjen og gruvedrift i Norge, og kjenner bedre enn de fleste til forhold knyttet til drift under arktiske forhold og vinterdrift. Per har også et stort nettverk innen vår bransje og utdanningsinstitusjoner som vil være viktig i arbeidet med å bygge det framtidige gruve-teamet. Som leder vil Per være ansvarlig for videre planarbeid og oppbygging av organisasjonen i gruven, noe både vi og han ser fram til. Jeg vil personlig ønske ham lykke til i sin nye stilling og jeg gleder meg til å starte neste fasen av prosjektet med Per som gruvesjef», sier Bækø.

HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2022. All rights reserved.