Ledelse

Thomas Bækø

Driftssjef
Thomas begynte i Sydvaranger i januar 2009 da Selskapet gikk over fra oppbyggings- til driftsfase. Han er født og oppvokst i Kirkenesområdet. Fra 2011 til 2013 var han produksjonssjef ved et stort jernmalmprosjekt i Vest-Afrika. Der hadde han ansvaret for klargjøring, igangsetting, vedlikehold og drift. Fra 2014 og fram til november 2015 var han prosess-sjef hos Sydvaranger. Han ble igjen en del av prosjektet i 2016, først som prosjektleder og senere som driftssjef.

Arianne Heitmann Beckmand

Administrasjons-, IT & Kommunikasjonssjef
Arianne er Sydvarangers Administrasjons-, IT & Kommunikasjonssjef, og har vært en del av Selskapet siden august 2018 da hun opprinnelig ble ansatt som Personal- og Administrasjonssjef. Før dette hadde Arianne en bistilling som oversetter for Selskapet over en toårsperiode mens hun var i full stilling i kommunal- og statlig sektor. Arianne har vært en del av Sydvarangerprosjektet siden september 2008 hvor hun jobbet som Executive PA fram til mars 2015, da hun ble Selskapets Administrasjonssjef. Arianne har og erfaring fra sitt arbeid som styremedlem i COOP Finnmark, og tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet å være rådgiver for et lokalt privat selskap samt at hun har innehatt stillinger innen kommunal- og statlig sektor og hotellnæringen. Arianne er født og oppvokst i Kirkenesområdet, og er stolt av sine røtter i nord.

Ylva Wård

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitetssjef
Ylva er Sydvarangers Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitetssjef (HMSK-Sjef), og hun har vært ansatt siden mai 2019 da hun opprinnelig begynte som selskapets Senior Miljøingeniør. Ylva har en mastergrad i pedologi og miljø fra det svenske landbruksuniversitetet (SLU) i Umeå, Sverige. Før oppstart i Sydvarangerprosjektet inkluderer Ylvas arbeidserfaring blant annet 5 år i gruveindustrien og 6 år som miljøkonsulent i Sverige og Canada. Ylva har jobbet med nedstengnings- og rehabiliteringsplanlegging for gruve-, olje- og gassprosjekter, miljøundersøkelser, undersøkelser av forurensede områder og miljøkartlegging.

Marius Aaen Svendsen

Vedlikeholdssjef
Marius er Sydvarangers Vedlikeholdssjef, og har vært ansatt siden 2016. Han har en bachelor i maskiningeniør med spesialisering innen vedlikehold- og driftsteknikk fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han ble opprinnelig en del av Sydvarangerprosjektet i 2013, hvor han var avdelingsleder for vedlikeholdsplanlegging fram til 2015. Deretter gikk veien videre til Sibelco, hvor han i perioden 2015 - 2016 hadde stilling som Teknisk sjef ved Åheim samtidig som han var roll-out champion for Lean vedlikehold i Norge.

Anita Kurthi

Personalsjef
Anita er Sydvarangers Personalsjef, en stilling hun har hatt siden august 2019. Hun er født og oppvokst i Sør-Varanger. Anita har en master i administrasjon og ledelse fra UIT, Norges arktiske universitet, og har over 20 års erfaring som personalleder på ulike nivåer. Hun har erfaring som prosjektleder både for utviklings- og driftsprosjekter, og har i tillegg ledet en rekke implementeringsprosesser.

Jan Erik Nilssen

Innkjøpssjef
Jan Erik - opprinnelig fra Telemark, men nå bosatt i gruvebyen Bjørnevatn – har vært Sydvarangers Innkjøpssjef siden juni 2019. Han har vært en del av Sydvarangerprosjektet siden sommeren 2009, hvor han i perioden 2009 – 2016 bl.a. jobbet som produksjonskoordinator for oppredningsverket, avdelingsleder for mekanisk vedlikehold og som mekaniker under testproduksjon. I perioden 2017 – 2019 jobbet Jan Erik med kartlegging av deler og salg av utgåtte deler fra et eldre varelager, før han ble involvert i etableringen og oppbyggingen av Selskapets innkjøpsavdeling. Tidligere arbeidserfaring inkluderer å være selvstendig næringsdrivende innen restaurantbransjen, han har vært teamleder for Becromal SpA og prosesstekniker for EKA-Nobel og Union Bruk.
HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2022. All rights reserved.