Teamet

Marius Aaen Svendsen har vært en del av Sydvaranger siden januar 2013, da han tiltrådte stillingen som vedlikeholdsingeniør. I dag er han vedlikeholdssjef, en stilling som innebærer å lede vedlikeholdet på alle faste og mobile installasjoner, fra gruven og ned til skipslasteren.

Da selskapet måtte stenge dørene i 2015, ble Marius for en periode pendler etter at han i januar 2016 fikk jobb i Sibelco. Da Tschudigruppen kjøpte Sydvaranger i 2016 var det en svært fornøyd kar som i september samme år kom tilbake til Sydvaranger, denne gang som vedlikeholdssjef.

«Jeg er utrolig fornøyd med å få være med på denne reisen, og være en del av teamet ved Sydvaranger», sier Marius med et smil. «Sydvaranger er personlig og arbeidsplassen er helt unik! Det er noe spesielt med Sydvaranger-sjelen og drivkraften til de ansatte. Teamet innehar en utrolig kompetanse innenfor gruvedrift med alle aspekter dette innebærer, og dette teamet har vi altså lokalt her i kommunen.» En av grunnpilarene til Sydvaranger er å satse på lokal utvikling og være enestående innen vårt felt – både innad i firmaet og også overfor lokale entreprenører.

Freid Sæther hadde sin første arbeidsdag i Sydvaranger i 1975. Da hadde han 12 års erfaring innen maritim virksomhet og utenriksfart. I dag er han leder for kai- og lasteanleggene, og er daglig leder for den åtte kilometer lange toglinjen mellom Bjørnevatn og Kirkenes.

Freid representerer den verdifulle kompetansen Sydvaranger har bygget seg opp over tid. Med totalt 33 års erfaring fra Sydvarangers operasjoner, kan man trygt si at han har et hjerte som banker for gruvedrift. Fra 1978 fikk han ansvar for det daglige vedlikeholdet av pelletsverkene i Kirkenes, og fra 1993 inkluderte stillingen også ansvar for kaianleggene. I 1993 innførte Sydvaranger NS-ISO 9001 kvalitetssystem, der Freid hadde ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av avdelingens prosedyrer og internkontroll. Freid fortsatte å arbeide for videre drift i Sydvaranger også etter at staten stengte ned virksomheten i 1997. Han jobbet for selskapet Arctic Bulk Minerals i perioden 1999-2002 som daglig leder, men deres forsøk med å reise midler for oppstart av gruvevirksomheten feilet grunnet lave jernmalmpriser og et presset marked. Senere jobbet Freid i fem år for selskapet Stord på Snøhvit og Ormen Lange prosjektene.

Da sjansen igjen kom til å jobbe i Sydvaranger gikk han i 2009 nok en gang inn portene til Sydvaranger, og siden da har han vært leder for Kai og lasteanlegg og Daglig leder for Sydvaranger Malmtransport (toglinjen). Freid jobber fortsatt kontinuerlig med kvalitets- og styringssystemer, og har i løpet av 2018 jobbet mye med DNV GLs ISO 9001:2015 sertifisering av havnen.

Henning Mortensen har jobbet i Sydvaranger siden januar 2010. Da han begynte som operatør i Sydvaranger hadde han bakgrunn fra tømreryrket. Han ble senere produksjonssupervisor, og i dag er han produksjonstekniker med fagbrev og er faglig leder i prosess og kjemi.

Mortensen er en Sydvaranger-patriot, med en ekte kjærlighet for arbeidsplassen sin: «Sydvaranger er en veldig dynamisk arbeidsplass, der vi alle engasjerer oss og behandler hverandre som en familie. Vi elsker utfordringer, vi tør feile og vi tror på stadig forbedring. Det som gjør meg stolt er å se teamdynamikk, stolthet og arbeidsglede i alle ledd. Kulturen i Sydvaranger er unik. Det beste med å gå på jobb er å ikke vite hva slags utfordringer dagen bringer, ta utfordringene og gå hjem med en god følelse.»

Gjennom Sydvaranger har han hjulpet andre med å ta fagbrev og vært del av en læringskultur. «Framtiden til Sydvaranger er avhengig av unge sultne operatører, fra gråbergkjøring i gruveområdet til arbeid på kaia der vi laster sligg. Å jobbe i Sydvaranger gir deg store muligheter, og jeg oppfordrer unge til å gå på skole og komme til oss og ta fagbrev. Norge trenger fagarbeidere, og Sydvaranger trenger fagarbeidere,» sier Mortensen med ettertrykk. «Nå skal jeg studere på fagskolen ved Kirkenes VGS for å styrke min kompetanse for fremtiden. For at vi som bedrift skal kunne fortsette å vokse, må vi ha kompetansen og stå-på viljen til å lykkes - og alle må bidra. Tiden for å investere i fremtiden er nå!»

I august 2018 ble Sydvaranger lærlingeordning innført. Lærlingeprogrammet går over en periode på to år, hvor målet er å øke utdanningsnivået på lokalt bosatt ansatte. Selskapets første lærling er 23 år gamle Asef Ahmadi, som kom til Norge for 6 år siden fra Pakistan og som nå er lærling innen anleggsmekanikerfaget.

«Sydvaranger er en flott arbeidsplass, og jeg er veldig glad for å være her – jeg tror vi har enhver mulighet til å lykkes bare vi jobber hardt og drar lasset sammen som et team. Jeg har et sterkt håp om at selskapet skal begynne å produsere for fullt, for det vil ha så stor innvirkning på lokalsamfunnet og de som bor her. Jeg er heldig som får være lærling her, og anbefaler andre på det sterkeste å søke på lærlingeplass i Sydvaranger. Jeg gleder meg til hver arbeidsdag, og håper jeg får tilbud om jobb i selskapet når lærlingetiden er over», sier Asef entusiastisk med et stort smil.

Sydvarangers kjerneverdier bygger på ordet TEAM: Teamwork, Entusiasme, Ambisjon og Motivasjon, og dette er verdier Asef er et godt eksempel på. I tillegg til å være lærling så jobber han i en av de lokale matvarebutikkene. Som den eldste av 5 søsken anser han det som sin oppgave å støtte familien hjemme i Pakistan og sørge for at søsknene får en utdannelse. Ettersom han kommer fra en del av verden hvor det å få seg utdanning og jobb kan være vanskelig, så ser han verdien av en ordentlig utdanning.
HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2022. All rights reserved.