July 8, 2022

Kompetanseheving hos Sydvaranger

Etter tre år med studie ved Fagskolen i Kirkenes kan Cato Johansen og Kim-Gøran Pettersen kalle seg for fagskoleingeniører med spesialisering innen bergverk!

I samarbeid med Sydvaranger skrev de fagoppgaven sin om forbedringer på seperasjonsverket i Kirkenes, samt utforming av nytt knuserverk i Bjørnevatn.

Problemstillingen tar for seg hvordan man kan øke produksjon og lønnsomhet i gruven, men samtidig holde seg innenfor utslippstillatelsen på 4 mill. tonn avgang, som er grensen til Sydvaranger for bruk og utslipp i sjø. For analysering av problemet brukte Cato og Kim Gøran sammenligning av forskjellige deponeringsmetoder for avgang. De har også sett på resultatene av separasjon av ytterligere nedknust malm og potensielle fordeler. I lys av dette fant de ut at magnetisk forseparering på stor stein i det nye knuserverket fører til at malmen ble lettere å male ned. Gråberget er også gjenvinnbar, eksempelvis til bruk på vei på Sydvaranger sineområder. Gråberget kan derav også være en økonomisk ressurs da det kan selgestil eksterne virksomheter. Bruk og utslipp i sjødeponiet vil også bli positivt påvirket, og reduseres med omtrent 12 %.

Cato og Kim Gøran synes både fagskolen og fagoppgaven har vært givende og lærerikt, og anbefaler både kollegaer og andre i bransjen om å ta fagskoleutdanning. De har fått blitt kjent med sin arbeidsplass på en ny måte, samt fått en bredere forståelse av hvordan fremtidig drift kan gjøres produksjonseffektivt og lønnsomt.

Sydvaranger har høyt fokus på kompetanseheving blant våre medarbeidere og ledere. Det er både viktig for SYD teamet, men også viktig for Sør-Varanger som lokalsamfunn. Vi har et godt samarbeid med Fagskolen i Kirkenes! For mer informasjon om fagskolen, se https://fagskole.tffk.no/.

Skal du skrive fagoppgave, bacheloroppgave, masteroppgave eller lignende og ønsker å bruke Sydvaranger som case? Ta kontakt med oss på e-post admin@sydvaranger.com.

HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2022. All rights reserved.